Gemiddelde zitting 1 zitting 2 zitting 3 zitting 4 zitting 5 zitting 6
51,47 70,83 55,00 46,25m 37,08 57,79m 41,25
  24 spellen 24 spellen 20 spellen 24 spellen 23 spellen 24 spellen
      stilzit   eentje NG  

NG= niet gespeeld

 

Berekening:

70,83 x 24 + 55 x 24 + 46,25 x 20 + 37,08 x 24 + 57,79 x 23 + 41,25 x 24 = 7154,01

Hiervoor zijn  24 + 24 +  20 + 24 + 23 + 24 = 139  spellen gespeeld

Het gemiddelde over alle spellen is:  7154,01 : 139 = 51,47