Bridgeclub De Ban is opgericht op 12 februari 1968.

Speellocatie:      Het Zwanenmeer

                          Beemsterstraat 491

                          1024 BE Amsterdam

Speelavond:         Dinsdagavond

Start:                 19.45 uur.

                            * * * * * * *                                           

Voorzitter:          Thieu Steijvers            thieus@xs4all.nl

Secretaris:          Margreet Tushuizen     j.tushuizen@chello.nl

Wedstrijdleider:  Frits Varkevisser        f.varkevisser@chello.nl

En voor de financiën draagt Frits Varkevisser zorg.

                            * * * * * * *                                          

Contributie:          79 euro per kalenderjaar

Overmaken op:     postgiro 4556024 t.n.v. BC. De Ban

Afmelden:            vóór maandag 18.00 uur tel. 020 4632845