Wedstrijdreglement B.C. De Ban
– interne kompetitie-

1

Het bestuur is gerechtigd af te wijken van dit reglement, als het noodzakelijk is voor een goed verloop van de kompetitie

2

Er wordt gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge vastgesteld door de Nederlandse bridgebond. Het gebruik van de systeemkaart is verplicht in de hogere lijn, in de lagere lijn wordt het aanbevolen de systeemkaart te gebruiken

3

Het seizoen bevat 33 zittingen, waarvan men er 22 gespeeld moet hebben als vast koppel om in aanmerking te komen voor het kampioenschap.
Er wordt via het laddersysteem gespeeld, steeds in twee lijnen. Berekend via Rankingsysteem.
De lijnindeling wordt bepaald door de competitiestand voorafgaande aan de nieuwe zitting

4

De zomerkompetitie-eindstand bepaalt de lijnindeling op de eerste zitting.

5

Bij afwezigheid krijgt het paar geen score i.v.m. het rankingsysteem

6

De  technische commissie (TC) bepaalt met wie men speelt indien men te kennen heeft gegeven voor een zitting geen partner te hebben. Het is echter toegestaan zelf deze koppeling tot stand te brengen; echter voor het spelen met een niet-clublid is toestemming van het bestuur nodig.
Speelt men met een partner, die niet op de ledenlijst van De Ban staat, dan kan de score niet hoger dan 55% en niet lager dan 45% zijn. Speelt men met een partner die wel op de ledenlijst van De Ban staat, dan kan de score niet lager zijn dan 45%; een bovengrens is er dan niet.
De bodemscore voor ieder paar is 35 %.

7

Nieuwe paren, die zich tijdens de competitie aanmelden, worden in de lagere groep ingedeeld. De wedstrijdleider kan hiervan afwijken, als de te verwachten speelsterkte aannemelijk veel hoger is.

8

In circa een half uur moeten er 4 spellen gespeeld zijn. Tegen het  einde van de ronde-speeltijd mag geen nieuw spel meer gestart worden!!! Overtredende partijen worden gemaand te stoppen of sneller te spelen. Er worden geen spellen nagespeeld.

9

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of als naar het oordeel van de TC toepassing van het reglement tot ongewenste situaties zou leiden, kan de TC van dit reglement afwijken.

10

Om de competitie zo goed mogelijk te laten verlopen mag niet van partner worden gewisseld noch mag het partnership in twee eenlingen worden opgedeeld.
Mocht door omstandigheden (ter beoordeling van de TC) hiervan worden afgeweken dan kan een nieuw gevormd partnership geen clubkampioen worden.
Wel kan er een nieuw partnership worden gevormd door een clublid, dat als eenling is begonnen.

11

Noord is verantwoordelijk voor het intoetsen van de contracten en scores. Vervolgens geeft Noord de bridgemate aan Oost ter controle.

12

De verantwoordelijkheid voor de juiste gang van zaken aan tafel ligt bij alle deelnemers.

13

Afzeggen voor een speelavond:

  • Op een speelavond op de daartoe aanwezige lijst
  • Tot maandagavond 18.00 uur bij Francien: 020 4941842

     Absolute noodgevallen daargelaten