Maarten en Take, kampioenspaar 2018-2019!!!

 

Francien en Thieu, kampioenspaar 2017-2018!!!

 

Francien en Thieu, kampioenspaar 2016-2017!!!

 

Alie & John, kampioenspaar 2015-2016!!!

 

Alie & John, kampioenspaar 2014-2015!!!

 

Lia & Aukje, kampioenspaar 2013-2014!!!

 

Alie & Birthe, kampioenspaar 2012-2013!!!

kampioenschap20122013 (38K)

Lia & Take, kampioenspaar 2011-2012!!!

LiaTake